سرور مجازی فرانسه

FR-VM-256M


 
15,000 تومان
ماهانه

1 هسته سی پی یو

256 مگابایت رم

15 گیگابایت هارد

نامحدود پهنای باند

1 آی پی

FR-VM-512M


 
20,000 تومان
ماهانه

1 هسته سی پی یو

512 مگابایت رم

40 گیگابایت هارد

نامحدود پهنای باند

1 آی پی

FR-VM-1G


 
30,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو

1024 مگابایت رم

60 گیگابایت هارد

نامحدود پهنای باند

1 آی پی

FR-VM-2G


 
40,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو

2048 مگابایت رم

80 گیگابایت هارد

نامحدود پهنای باند

1 آی پی

FR-VM-4G


 
60,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو

4096 مگابایت رم

160 گیگابایت هارد

نامحدود پهنای باند

1 آی پی