نمایندگی لینوکس ایران

IR-RL-5G


 
15,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

20 گیگابایت پهنای باند

10 تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-RL-10G


 
25,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

30 گیگابایت پهنای باند

30 تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-RL-30G


 
35,000 تومان
ماهانه

30 گیگابایت فضا

60 گیگابایت پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-RL-40G


 
45,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

80 گیگابایت پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-RL-80G


 
55,000 تومان
ماهانه

80 گیگابایت فضا

160 گیگابایت پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل