تکمیل اطلاعات کاربری

30 Apr 2015


با توجه به اینکه برخی از کاربران اطلاعات کاربری آنان مانند : آدرس . تلفن تماس ثابت و همراه ، نام و نام خانوادگی آنان ناقص و یا اشتباه می باشدلذا کلیه کاربران درخواست می گردد به قید فوریت نسبت به تکمیل و یا اصلاح اطلاعات کاربری اقدام نمایند 

بدیهی است از بیستم اردیبهشت ماه در صورت مشاهده کلیه سرویس کاربرانی که اطلاعات کاربری آنان ناقص و یا اشتباه باشد مسدود می گردد 
لذا جهت تأیید شماره همراه ممکن است با کاربران گرامی تماس گرفته شود و یا درخواست اسکن کارت ملی گرددبخش مدیریت عصر هاستینگ