سوء استفاده از کد های تخفیف

5 Nov 2014

جدیداً مشاهده گردیده برخی از کاربران اقدام به سفارش سرور مجازی و ... با استفاده از کد تخفیف ماه اول می نمایند و موقع تمدید سرویس را کنسل نموده و مجدد با یوزری جدید و یا با همان یوزر  اقدام به سفارش سرویس جدید با کد تخفیف نموده که این امر موجبات ضرر و زیان  به بخش مالی و کل مجموعه گردیده است . 
با توجه به مشکل بوجود آمده در صورتی که مشاهده گردد کاربری  یک یا دو سرویس که ماه اول با کد تخفیف خریداری نموده را کنسل نماید بقیه سرویس ها به صورت اتوماتیک کنسل می گردد و هزینه ای برگشت داده نمی شود .

همچنین در صورت ساخت یوزر جدید و مشاهده لوگ ها  ( آی پی و... ) سرویس کاربر بدون تذکر مسدود می گردد .

این موارد در مورد  استفاده از تخفیف سرور های مجازی و هاست دانلود صدق می کند و از امروز قابل اجراست .


در صورتی که کاربری بنا به دلیلی نیاز به کنسل نمودن سرویسی که هنوز یک ماه از خرید آن نگذشته  دارد می بایست 7 روز قبل از سر رسید به بخش مالی تیکت نماید .